Zrkadlo života

Už sa veľmi teším na náš ďalší evanjelizačný týždeň preTeba / proChrist, ktorý zažijeme už začiatkom apríla (1. – 5. apríla 2020) – tesne pred Veľkým týždňom – v Liptovskom Hrádku pod názvom Zrkadlo života. Hlavnou témou bude Dekalóg (Desať slov), známejší pod pojmom 10 Božích prikázaní. Počas piatich tematických večerov ich postupne voľne preberieme – v pestrej mozaike zloženej zo scénok, príhovorov, piesní a priliehavých svedectiev. V najbližších číslach nášho časopisu sa ešte dozvieme bližšie podrobnosti. Ale už teraz môžeme všetci v modlitbách prosiť za toto misijné podujatie. Aby Pán požehnal nielen jeho dobrú prípravu, ale hlavne účastníkov. Aby sme sa mnohí zúčastnili na týchto večeroch priamo, alebo (vďaka internetovému prenosu) na veľkom počte
prenosových miest v zboroch, vo verejných priestoroch alebo aj v domácnostiach. Aby sme na tieto programy už teraz začali pozývať našich blízkych a známych, ktorí potrebujú počuť a zažiť Božie pozvanie pre hlboký kresťanský život s Ním. Prečo robiť také evanjelizácie? Na jednom podujatí proChrist-plus v Leviciach nám to pred rokmi brat farár Ulrich Parzany vysvetlil veľmi názorne a zrozumiteľne: Na úvod svojho evanjelizačného príhovoru sa opýtal prítomných, či vedia, prečo tu sú
oni aj on. Vytiahol divadelnú atrapu pištole, namieril na mňa (svojho tlmočníka) a vystrelil. Samozrejme sa nič nestalo. Na to povedal: „Musíme robiť evanjelizácie, lebo kresťania sa väčšinou, žiaľ, podobajú na túto pištoľ. Vyzerá byť skutočná, lenže nefunguje tak, ako by mala.

Keby sme my, kresťania, fungovali správne, tak by sme nemuseli robiť nijaké evanjelizácie.

Lebo by sme s pomocou Božou žili ako svetlo sveta – boli by sme plní Božej lásky, pokoja, radosti… A ľudia okolo nás by sa pýtali:
‚Ako to dokážeš?‘ A my by sme im mohli jednoducho odpovedať: ‚Je to len vďaka Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi! Keď Ho prijmeš ako svojho osobného Záchrancu a Pána, tak aj teba naplní svojím Duchom. A potom budeš aj ty plný Jeho lásky, pokoja a radosti!‘“ Ako by sme mohli lepšie svietiť ľuďom okolo nás? Ako môžeme byť na tom lepšie v našom kresťanskom živote? Keby sme si pravidelne brali na seba Božiu výzbroj,
tak by sme mohli lepšie obstáť proti ľstivým útokom Božieho (aj nášho) nepriateľa, ktorý nás, žiaľ, často ochromuje. Celá Božia výzbroj je opísaná v liste Efezským 6,10-18: Opasok pravdy, pancier spravodlivosti, prilba spasenia, štít viery, meč Ducha… Málo používaná časť Božej výzbroje je práve obuv pohotovosti k evanjeliu pokoja. Máme byť vždy pohotoví prinášať do svojho okolia tú najlepšiu správu (evanjelium), ktorú nám Boh zveril: že On pre dokonalú obeť svojho Syna Ježiša Krista na kríži z milosti ponúka každému veriacemu odpustenie všetkých hriechov. Že nám ponúka namiesto nepokoja (ktorý v nás vyvoláva tento svet) svoj hlboký pokoj. On chce každý deň znovu naplniť naše myšlienky, slová aj skutky svojím pokojom – v hlbokej istote Jeho bezpodmienečnej lásky, milosti a moci.
Prichádzajme k Nemu každý deň a berme na seba celú Jeho výzbroj, aby sme potom z Jeho zdrojov dobre svietili vo svojom okolí. Najbližšie podujatie proChrist z prenosového miesta v Nemecku bude budúci rok
(13. – 19. 6. 2021) v Dortmunde. Už teraz môžeme v modlitbách myslieť aj na jeho dobrú prípravu a prenos aj k nám do mnohých zborov a miest. Je dobré, že dovtedy môžeme súvislo pokračovať v šírení evanjelia aj naším podujatím – bez potreby tlmočenia. Pripravme aj v našich zboroch dobré podmienky pre päť večerov s dobrou správou o Božej úžasnej ponuke spoločného života s Ním. Už teraz môžeme prosiť aj za našich známych a pozývať ich osobne na toto podujatie. Aby Pán mohol pridať zachránených aj u nás.

Miki Lipták

vydavateľstvo VIVIT