Volebný osmičkový rok

Tento rok bol a je pre členov našej evanjelickej cirkvi rokom volebným. Volili sme biskupa západného dištriktu, generálneho dozorcu a dozorcu východného dištriktu. Pred niekoľkými týždňami sme ukončili druhé kolo volieb generálneho biskupa a podľa najnovších informácií nás čaká voľba dozorcu západného dištriktu. V novembri sme ako občania SR volili starostov a primátorov miest aj obcí, ako aj poslancov obecných zastupiteľstiev.
Vráťme sa ale k voľbe cirkevných predstaviteľov. V Biblii nenájdeme žiadny manuál, či máme voliť tajným alebo otvoreným hlasovaním, či v jednom alebo dvoch kolách, či máme robiť predvýber a pod. Sú cirkvi, kde voľby nie sú alebo len čiastočné, prípadne je voľba najvyšších predstaviteľov v rukách úzkeho výberu delegátov. V evanjelickej cirkvi je privilégium voliť troch biskupov i dozorcov v rukách každého jedného jej člena. Ide o maximálnu formu demokracie, ktorá je v takejto forme bežná len vo veľmi malom počte cirkví, či cirkevných spoločenstiev.
V Písme svätom sa môžeme dočítať, aké vlastnosti má mať biskup, ktorý vedie a zodpovedá za  časť Kristovej cirkvi – 1Tim 3,2 – 6: ,,Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár [ani nie žiadostivý nečistého zisku], ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablovmu súdu.“
Vieme teda, aké vlastnosti by mal mať zvolený biskup, no ako sa k nemu dopracovať, to je už otázka ťažšia.

V posledných týždňoch a mesiacoch sme boli svedkami rôznych turbulencií, spochybňovania volieb,  či kandidátov. Do volieb totiž vstupujú ešte cirkevnoprávne predpisy. Pripúšťajú možnosť, aby kandidačná porada vzniesla voči navrhovanému kandidátovi dôvodnú námietku. Dôvodnou námietkou, ako ju vysvetľujú právnici, môže byť nesplnenie podmienok kandidácie stanovených cirkevnoprávnymi predpismi, vážne morálne alebo vieroučné pochybenia, disciplinárne previnenia, neplnenie si povinností a podobne. Predsedníctvo kandidačnej porady o nej následne dá hlasovať. Na základe toho sa navrhnutý kandidát môže, ale aj nemusí dostať na kandidátku. V minulosti tak neprešli kandidačnou poradou bratia ako Bohuslav Beňuch, Ondrej Prostredník, v poslednej dobe dokonca biskup západného dištriktu Milan Krivda, či generálny dozorca Imrich Lukáč. Problémom je, že dôvodné námietky nie sú presne stanovené a niekedy odporca kandidáta prerazí aj s menej presvedčivými argumentmi.  A aby toho nebolo dosť, nájdu sa aj bratia, ktorí spochybňujú kandidátov, či celý volebný proces po skončení volieb.
Veriaci evanjelici, žiaľ, dávajú svoj postoj k voľbám najavo aj svojou účasťou. Podľa môjho odhadu prišlo k voľbám cca 10 percent členov cirkvi, čo je menej ako v sekulárnych voľbách do orgánov štátnej správy. Vážme si slobodu voliť svojich predstaviteľov, lebo môže prísť čas, kedy nám bude toto právo odňaté.

Zostávajme na modlitbách za novozvolených predstaviteľov našej cirkvi a buďme pripravení podať im pomocnú ruku, ak to bude potrebné.

Ľubo Bechný

Žilina