Tlačový fond

V prípade, že by ste chceli podporiť vydávanie časopisu, môžete finančné príspevky zasielať na účet:

  • Číslo účtu: 96293513/0900 Slovenská sporiteľňa
  • Variabilný symbol: 1002
  • Správa pre prijímateľa: (meno a priezvisko darcu)

Za rôznorodú finančnú a duchovnú podporu Vám úprimne ďakujeme.


 

Milodary:

Február 2018

Ján Paciga – 100€

Anna Baranová – 10€

Milada Banasová – 7€

Igor Mišina – 12€

Anna Tomková – 12€

Dušan Damankoš – 7€

Iveta Šajgalíková – 20€

Oskar Jaduš – 20€

Milan Dreveňák – 12€

Mezsarosová Helena – 10€

Miroslav Eštok st. – 7€

Alžbeta Sabolová – 10€

Dušan Kmecík – 7€

Adrián Kacián – 7€

Danka Suchá – 12€

Tomáš Svitek – 50€

Danka Naďová – 12€

Vlasta Juhasová – 32€

Rodina Petrová – 10€

 

Január 2018

Štefan Macej – 32€

Mária Kapustová – 12€

Pavol Gánovský – 7€

Mária Dudášová – 82€

Zlata Kiselová – 12€

Zlata Pechová – 20€

Ján a Viera Ďorďovičovci – 15€

Jolana Janičkárová – 22€

Rút Lipovská – 7€

Alžbeta Lásková – 6€

Štefan Bosák – 18€

Vincent Keresteš – 12€

Vladimír Rozman – 7€

Zuzana Žišková – 14€

Rodina Griegerová – 30€

Peter Vaško – 7€

Zuzana Pichnarčíková – 20€

Daniel Tomaško – 30€

Mária Kušnírová – 20€

Zuzana Kolárovská – 12€

Jana Danišová – 60€

Ján Brozman – 50€

Mikuláš Lipták – 12€

December 2017

Helena Mesarošová     20 €

Mária a Daniel Tomaško     30 €

Peter Horniaček     10 €

Rod. Rybnikárová     20 €

Zuzana Komárová     20 €

Jana Kaučariková     9 €

Eva Groh     6 €

Rod. Ferenčíková     25 €

Jana Beňuchová     7 €

Miloš a Janka Kolesárovci     15 €

Jelka a Daniel Borcovanovci     30 €

Mária Kovalčíková     12 €

Anna Garajová     12 €

Viera Bílková     7 €

Mária Nemčková     15 €

Viera Šoltisová      7 €

Ľudmila Budajová     15 €

Ing. Ľubica Fecková     50 €

Peter Horňák     7 €

Dušan Petro     12 €

Božena Ferencová      20 €

Bohuznáma sestra    50 €

November 2017

Mária a Daniel Tomaško     30 €

Peter Horniaček     10 €

p. Meszárošová     10 €

rodina Rybnikárová     20 €

Zuzana Komárová     10 €

Október 2017

Ing. Ján Paciga     100 €

Ivan Sokola     7 €

Mária a Daniel Tomaško     30 €

Ľudmila Vojtašková     10 €

rodina Theisová     30 €

Peter Horniaček     10 €

September 2017

Tomaško Daniel – 30€

Peter Horniaček – 10€

Emília Talabová – 10€

August 2017

Tomaško Daniel – 30€

Peter Horniaček – 10€

Júl 2017

Tomaško Daniel – 30€

Peter Horniaček – 10€

Zuzana Komárová – 8€

Dušan Petro – 20€

Jún 2017

Rodina Čižmárová – 40€

Ing. Ján Moncoľ – 22€

Zuzana Komárová – 10€

Mária Kysacká – 12€

Iveta Kubíková – 30€

Magdaléna Babejová – 20€

Máj 2017

Lukáčová Zuzana – 25€

Balentová Mária – 15€

Apríl 2017

Ivan a Monika Gabčovci – 12€

Martina Škerdová – 12€

Ondrej Prostredník – 7€

Zlata Kiselová – 7€

Zuzana Komárová – 10€

MUDr. Milan Kolesár – 22€

Ľudmila Fraňová – 35€

Svätoslav Broska – 50€

Bohuznámy brat – 60€

Igor Mišina – 12€

Marec 2017

Božena Lövingerová – 10€

Ján Kupčo – 100€

Mária Šoltýsová – 10€

Emília Gallová – 7€

Emília Hrešková – 50€

Helena Meszarosová – 10€

Anna Rozkošová – 12€

Helena Lukáčová – 8€

Zuzana Komárová – 20€

Ľuboslav a Ivana Bendíkovci – 20€

Mária Kysacká – 14€

Február 2017

Ján Čatloš – 8 €

Rodina Petrová – 10 €

Miroslav Eštok – 7 €

Pavel Brtáň – 7 €

Tomáš Svitek – 32 €

Július Filo – 7 €

Martin Chalupka – 22 €

Ján Beňuch – 12 €

Martin Kováč – 15 €

Emília Daduľáková – 10 €

Ján Drábik – 10 €

Jana Toporcerová – 12 €

Viera Šlahorová – 10 €

Vilma Matejková – 50 €

Emília Lučanská – 10 €

Svätoslav Broska – 32 €

Ján Greguš – 20 €

Ing. Peter Vaško – 7 €

Martin Kováč – 15 €

Emília Hrešková – 32 €

Emília Gallová – 7 €

Rodina Dudová – 50 €

Ing. Ján Paciga – 50 €

Jana Danišová – 6 €

Peter Horniaček – 10 €

Ing. Ivan Nemec – 20 €

Január 2017

Peter Horniaček – 30 €

Peter Horňák – 4 €

Jana Pukajová – 7,50 €

Zuzana Žišková – 20 €

Daniel Tomaško – 30 €

Elena Gregová – 10 €

Ján Behro – 32 €

Mária Dudášová – 22 €

Zuzana Komárová – 10 €

Zlata Pechová – 20 €

MUDr. Iveta Šajgalíková – 32 €

Božena Ferencová – 15 €

Jana Danišová – 6 €

Mária Kapustová – 10 €

Oskar Jaduš – 10 €

CZ Nemcovce – 6 €

Imrich Pavlík – 7 €

Anna Tomková – 12 €

Viera Bilková – 25 €

Jaroslav Kosturko – 7 €

Marta Šmihulová – 10 €

Inge Paulínyová – 20 €

Jana Beňuchová – 7 €

Ján Brozman – 50 €

Viera Šoltisová – 7 €

Pavol Brtáň – 7 €

RNDr. Zuzana Šandriková – 20 €

Štefan Bosák – 24 €

Mária Farkašová – 12 €

Dušan Prelich – 12 €

Danka Suchá – 7 €

Ján Juráš – 7 €

Eva Miškusová – 10 €

Dušan Damankoš – 7 €