Tlačový fond

Tlačový a milodarový účet na podporu pokrytia nákladov spojených s vydávaním časopisu

  • Číslo účtu s IBAN: SK83 0900 0000 0000 9629 3513 / SLSP a. s.
  • Variabilný symbol: 1002
  • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko darcu

Apríl 2023

Želmíra Vojtková 6 €

Miloš a Janka Kolesárovci 25 €

Ingrid Babejová 10 €

Mária a Daniel Tomaško 30 €

Martin a Adriána Václavekovci 10 €

Elena Gregová 20 €

Ondrej Peťkovský 10 €

Katarína Chmurčiaková 76 €

Marec 2023

Rodina Petrova 10 €

Alica Ilavská 11 €

Marián Tipul 16 €

Miloš a Janka Kolesárovci 25 €

Bohuznámy brat (B. M.) 30 €

Ingrid Babejová 10 €

Anna Halčáková 26 €

Rodina Kutlíkova 50 €

Marek Drimal 6 €

Kvetoslava Supuková 32 €

Soňa Grestyová 6 €

Mária a Daniel Tomaško 30 €

Anna Budajová 20 €

Michal Valčo 6 €

Viola Fronková 6 €

Martin a Adriana Václavkovci 10 €

Ján Brozman 6 €

Ľuboš Hučko 11 €

 

Február 2023

Kleinovci 30 €

Tibor a Anka Molnárovci 20 €

Rod. Havírova 20 €

Žaneta Šrollová 100 €

Želmíra Bertová 10 €

Rastislav Kachman 6 €

Fronkovci 30 €

Rod. Bargárova 50 €

Ján a Milota Beňuchovci 100 €

Radoslav Beňo 26 €

Štefan Vravec 16 €

Irena Šimová 6 €

Miloš a Janka Kolesárovci 25 €

Ingrid Babejová 10 €

Dana Naďová 30 €

Mária a Daniel Tomaško 30 €

Ľudmila Budajová 26 €

Janka Gajdošová 50 €

Adriana a Martin Václavkovci 10 €

Emília Gallová 16 €

Mária Kubicová 6 €

Božena Ferencová 36 €

Anna Bertová 20 €

Mária Čopáková 26 €

Ing. Ján Paciga 100 €

Martin Chalupka 26 €

Bohuslav Beňuch 6 €

Tomáš Svitek 26 €

Emília a Peter Mihoč 20 €

 

Január 2023

Viliam a Emília Griegerovci 40 €
Rod. Ferenčíkova 26 €
Anna Ruszová 6 €
Anna Garajová 16 €
Ján Jamriška 176 €
Margita Jankurová 6 €
Ladislav Devečka 11 €
Miloš a Janka Kolesárovci 25 €
Igor Mišina 50 €
Vlasta Juhásová 50 €
Zlata Kiselová 26 €
Zuzana Pichnarčíková 20 €
Dana Pitoňáková 6 €
Ružena Polohová 11 €
Mária Stašová 10 €
Anna Matijová 6 €
Zdenka Kupská 11 €
Ingrid Babejová 10 €
Marcela Tomková 30 €
Agáta Božíková 26 €
Jana Benková 6 €
Andrej Faber 50 €
Mária Voláková 6 €
Viera Hybenová 6 €
Ján Kolesár 6 €
František Korečko 5 €
Mária Majerníková 20 €
Mária a Daniel Tomaško 30 €
Ján a Zuzana Žiškovci 20 €
Drahomíra Ščešňáková 20 €
Pavol a Viera Cinovci 20 €

Božena Flesnerová 20 €
Nora Baráthová 100 €
Anna Hanková 6 €
Milan Kolesár 20 €
Oskar Jaduš 26 €
Zlata Pechová 26 €
Oľga Labajová 6 €
Marta Nemčíková 6 €
Zdenka Jeremiášová 20 €
Peter Vaško 11 €
Mária Maťašovská 6 €
Ján Velebír 76 €
Viera Horňáková 16 €
Ida Zacharová 6 €
Mária Kysacká 100 €
Mária Kušnírová 25 €
Ján Packo s rodinou 10 €
Mária Hucková 10 €
Jana Koperdáková 26 €
Ľudmila Hankovská 6 €
Milan Straško 6 €
Mária Nemčková 6 €
Ján a Zlatica Miškovci 50 €
Milota Halková 6 €
Adriana a Martin Václavkovci 10 €
Justína Satrapová 6 €
Božena Macejová 20 €
Mária Macková 6 €
Elena Blažková 26 €
Branislav Dermek 20 €
Leopold Lörinc 6 €
Mikuláš Lipták 6 €

Rod. Beňova 30 €
Jozef Kolesár 50 €
Ing. Ján Hreško 30 €
Ľudmila Fraňová 30 €
Emília Jurišinová 10 €
Marián Damankoš 6 €
Ján Biroš 11 €
Milan Uhriňák 6 €
Marta Hybenová 6 €
Ľubomír Vereščák 50 €
Alena Rajniaková 30 €
Slávka Kovačková 5 €
Marta Gajdošová 6 €
Jolana Janičkárová 6 €
Dušan a Ivana Prelichovci 50 €
Viera Šefranková 100 €
Ľubica Šenšelová 76 €
Viera Dudová 11 €
Anna Balažová 10 €
Tomáš Keresteš 11 €
Viera Jurčenková 6 €
Anna Pankuchová 6 €
Svätoslav Broska 76 €
Ľubomír Pankuch 6 €
Mojmír Ďurík 6 €
František Ondra 6 €
Dušan Damankoš 6 €
Vladimír Šimovič 35 €
Miroslav Eštok 16 €
Mária Bondrová 6 €
Vincent Keresteš 6 €
Ing. Ľubica Fecková 50 €

Anna Ondrášovičová 30 €
Drahoslav Beňo 26 €
Ľubomír Bechný 6 €
Danka Suchá 6 €
Anna Gaľová 6 €
Anna Pavlíková 10 €
Anna Vancáková 18 €