Objednávkový formulár – Na meno predplatiteľa

Informácie

Týmto si záväzne objednávam predplatné mesačníka Evanjelický východ – na meno predplatiteľa.
(Ak chcete darovať predplatné časopisu pre blízku osobu, prejdite na Objednávkový formulár – Dar pre blízku osobu.)

Výška ročného predplatného (12 kusov): 24 € s DPH


Formulár (na meno predplatiteľa)

Polia označené * (hviezdičkou) sú povinné.

Predplatiteľ *

Meno a priezvisko *

Ulica *

Obec *

PSČ *

E-mail

Telefón


Poznámka


Spôsob úhrady:

  1. Poukážkou typu S
  2. Bankovým prevodom na účet
    Číslo účtu s IBAN: SLSP a.s.: SK31 0900 0000 0050 7077 7168           Číslo účtu bez IBAN: 5070777168/0900
  3. Variabilný symbol: 1003
  4. Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko, Bydlisko

V prípade úhrady prevodom je kvôli identifikácii platby potrebné:

  1. doplniť číslo bankového účtu predplatiteľa
  2. Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, bydlisko
  3. spoločne s objednávkou zaslať kópiu dokladu o bankovom prevode (zaplatení) predplatného. Objednávka bez dokladu o zaplatení nebude akceptovaná.