Objednávkový formulár – Dar pre blízkeho

Informácie

Týmto záväzne objednávam predplatné mesačníka Evanjelický východ – ako dar pre blízku osobu.
(Ak chcete objednať predplatné časopisu pre seba, prejdite na Objednávkový formulár – Na meno predplatiteľa.)

Výška ročného predplatného (12 kusov): 30€ s DPH


Formulár (eVýchod ako dar pre blízkeho)

Polia označené * (hviezdičkou) sú povinné.

  Objednávateľ/Predplatiteľ (kto objednáva) *

  Meno a priezvisko objednávateľa *

  Ulica objednávateľa *

  Obec objednávateľa *

  PSČ objednávateľa *

  E-mail objednávateľa

  Telefón objednávateľa


  Adresát (pre koho objednávate eVýchod) *

  Meno a priezvisko adresáta *

  Ulica adresáta *

  Obec adresáta *

  PSČ adresáta *


  Poznámka


  Spôsob úhrady:

  1. Poukážkou typu S
  2. Bankovým prevodom na účet
   Číslo účtu s IBAN: SLSP a.s.: SK31 0900 0000 0050 7077 7168     Číslo účtu bez IBAN: 5070777168/0900
  3. Variabilný symbol: 1003
  4. Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko, Bydlisko

  V prípade úhrady prevodom je kvôli identifikácii platby potrebné:

  1. doplniť číslo bankového účtu predplatiteľa
  2. Správa pre prijímateľa: vaše meno a priezvisko, bydlisko
  3. spoločne s objednávkou zaslať kópiu dokladu o bankovom prevode (zaplatení) predplatného. Objednávka bez dokladu o zaplatení nebude akceptovaná.