Späť k jednoduchému životu, k úprimnej viere

Už vyše roka sme doma – v lockdowne. Rodiny, mestá, národy, celý svet si zvykol na obmedzenia verejného života v spoločnosti. Tento čas nám priniesol mnohé ponaučenia – aj v oblasti viery a náboženstva. Cirkvi na západe majú už dlhodobo problém s rapídnym ubúdaním členov. V sekulárnom prostredí Berlína sa často stretávam s ľuďmi, ktorí priznávajú, že veria v Boha, ale majú problém s cirkvou. Zborový život je pritom celý týždeň preplnený aktivitami – pre deti, mládež, dospelých, seniorov aj fanúšikov jogy a športu. Program beží dokonca aj teraz, počas lockdownu – vo virtuálnom priestore. Krstíme viac než pochovávame. Pracujeme s bezdomovcami a utečencami. Navštevujeme domovy dôchodcov. Organizujeme koncerty a iné spoločenské a kultúrne aktivity. Máme tri spevokoly a tri materské škôlky. Namiesto bohoslužieb sme počas lockdownu zaviedli nové zaujímavé a kreatívne formy. V zborom dome by sme pokojne mohli rozbehnúť aj kinosálu.
Cirkev na Západe sa snaží ľudom ponúkať všestranné a pestré témy, len aby ich zaujala– program od A po Z. Napriek tomu čísla tých, ktorí z cirkvi vystupujú, neustále  stúpajú.
Odkedy po dlhšej prestávke pracujem opäť ako farár, pochopil som, že jedným z problémov je prílišné sústredenie sa na snahu ponúknuť „zaujímavý program“ – každému podľa chuti. To zakrýva skutočný poklad a význam náboženskej skúsenosti – osobné stretnutie s nadprirodzeným – s Bohom, ktorého plnosť je opodstatnená v jednoduchosti a osobnej prirodzenosti. Kríza jasne ukázala, že cirkev v sekulárnej spoločnosti už nie je systémovo relevantnou. To však neplatí o viere. Napríklad v Nemecku, podobne ako v mnohých iných krajinách, sa otázka viery a hľadania zmyslu života pre ľudí stala zreteľne dôležitejšou od začiatku pandémie, čo naznačujú mnohé sociologické prieskumy. Táto kríza vyvolala túžbu po osobnej náboženskej skúsenosti. Izolácia mnohých viedla k tomu, že sa snažia stiahnuť sa do seba a uviesť svoje myšlienky do poriadku. Mnohí objavili, alebo lepšie povedané znovu-objavili, osobnú modlitbu a meditáciu. Počet vyhľadávaní modlitieb
na internetovom vyhľadávači Google sa na celom svete zvýšil z pôvodného priemeru o viac ako 50 percent. Tento trend poukazuje na to, že sila náboženstva je ukotvená v jeho jednoduchosti a osobnej skúsenosti, a nie v pestrosti programu. Pretože aj život je jednoduchý a prostý.

Práve táto kríza poukázala na vzácnosť a ojedinelosť jednoduchosti života – na dôležitosť toho, čo je v živote naozaj podstatné.

Tí, ktorí prežili Covid v zápase o život alebo stratili svojich blízkych na následky tejto choroby, ako aj tí, ktorí prišli o prácu v dôsledku krízy, vedia veľmi
dobre, o čom píšem. Vedia, čo má v živote naozajstnú cenu a význam. Ak vám na pľúcnej ventilácii leží blízka a milovaná osoba a bojuje o život, všetky ostatné snahy a materiálne veci strácajú svoj význam. Jednoduchý, holý život je v centre pozornosti. V jednoduchosti je ukrytá úprimnosť – to, čo život samotný ako aj náboženskú vieru vystihuje najlepšie.

Vladimír Kmec
farár v Berlíne, Nemecko