Deň narodenia

Súčasná ľudská populácia už v minulom roku presiahla 8 miliárd. Na našej planéte sa narodí približne 250 detí každú minútu, denne je to viac ako 360-tisíc. Každý človek na našej Zemi má svoj dátum narodenia, rozvojom civilizácie sa tieto dátumy presnejšie zaznamenávali a začali sa používať ako dôležité údaje v životopise. Pri významných osobnostiach si ich niektoré aj pamätáme, sú v kalendároch výročí a pripomínajú sa v médiách. Deň narodenia je s každoročnou pravidelnosťou dňom osláv, radosti a spomienok. Prečo sa tešíme na deň narodenia dieťaťa, a potom na dni narodenín? Narodenie dieťaťa je radosťou pre rodičov, pre rodinu, blízkych, málokto môže byť pri takejto správe smutný, nahnevaný. Každý rodič, aj keď s obavami, očakáva príchod svojho potomka. Narodenie dieťaťa mení životy všetkých, ktorí sú mu naokolo, ktorí sa o neho starajú. Túžba rodičov mať dieťa, môcť sa o neho starať, dať mu množstvo lásky, sa napĺňa jeho príchodom na tento svet, obavy vystrieda radosť.
Program dňa sa mení, zvyklosti, trávenie voľného času, teda všetko sa podriadi novému členovi rodiny. Niekedy je to veľmi náročné, objavia
sa aj slzy, nepochopenie a aj bezvýchodiskové situácie. Všetko je však nahradené úsmevom, opätovanou láskou a prežitými spoločnými chvíľami. Po tom, čo všetko prežijeme, zvládneme, intenzívnejšie chápeme význam lásky v živote. Dokážeme myslieť predovšetkým na iného, plniť mu jeho želania, obetovať svoj čas, tešíme sa z toho, že sa niekto iný teší. Radosť z toho dňa, kedy sa dieťa narodilo sa mení na radosť z toho, prečo sa narodilo. Vnímame ho ako dar, ktorý nás nemá potešiť len v ten jeden deň. Vzájomná láska v živote, vzájomná dôvera, podpora, pomoc vytvára predpoklad pokoja a radosti.
Do našich životov sa nám takto narodil aj Ježiš Kristus, očakávaný, oslavovaný, ale aj nepochopený, avšak navzdory tomu prinášajúci tú najväčšiu obeť za nás.
Nezabúdajme na pravé posolstvo Vianoc, nech to nebude len dátum, ktorému prikladáme význam v tomto vianočnom čase, ale radostná zvesť o narodení nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Nech sa narodí v našich srdciach, do našich životov a zmení náš život svojou láskou. Prejavme radosť a vďačnosť za dar Jeho narodenia všetkým ľuďom dobrej vôle.

Miroslav Čurlík
učiteľ Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove
a predseda Školského výboru ECAV

 

Celé číslu časopisu

Tento obsah je dostupný iba pre predplatiteľov.

Ak chcete obsah zobraziť prihláste sa do svojho účtu, alebo si zakúpte predplatné.