O pokoji

Milí čitatelia, pozdravujem vás slovami vzkrieseného Pokoj vám! Pokoj, či ako sa pozdravujú naši židovskí bratia a sestry „šalóm“, je veľkou vecou a vzácnym darom pre šťastný život jednotlivca, rodiny, národa, celého sveta. Len v pokoji a mieri môžu šťastne rásť naše deti, môžu šťastne žiť manželia, priatelia, rodiny, národy i celý svet. Pokoj však neprichádza automaticky, ale vždy nanovo v každej generácii oň musíme zápasiť. Ako jednotlivci, tak i celé národy – ako teraz bojuje ukrajinský národ. O pokoj sme – ako už neraz kvôli sebeckým ľudským ambíciám tých, ktorí chcú vládnuť nad ľuďmi či národmi – pred rokom prišli, keď sa rozpútala za humnami našej krajiny nezmyselná vojna.

Som rád, že sme ako členovia cirkvi, tak aj občania SR dokázali ukrajinským utečenom otvoriť svoje srdcia, domovy a aspoň trochu im pomôcť zmierniť obrovskú bolesť a stratu. Táto nezmyselná vojna pri všetkých krutostiach ukázala na obrovskú silu ľudskej, bratsko- sesterskej lásky, obetavosti, spolupatričnosti. Vojna mnohé múry nepriateľstva postavila, ale paradoxne ešte väčšie múry zbúrala. Ukrajinci už pre nás viac nie sú len východní susedia, ale bratia a sestry, cez ktorých bolesť a smútok sme sa mohli dotýkať Kristových rán.
Evanjelici pokračujú v humanitárnej pomoci – v marci bolo núdznym žijúcim na frontovej línii doručených 11 ton tovaru potravín a hygienických potrieb, zakúpených z prostriedkov transparentného účtu ECAV. O dva týždne neskôr nasledoval odvoz 400 Krabíc požehnania do Kyjeva – potraviny v jednej krabici v hodnote 80 eur vystačia jednej rodine asi na mesiac. (Viac v rozhovore s Bevanom Steinom, koordinátorom humanitárnej pomoci ECAV pre Ukrajinu na s. 8 – 11)
Ježiš raz povedal, že blahoslavení, teda šťastní sú tí, ktorí tvoria pokoj, lebo sa budú volať Božími synmi (Mt 5,9). Túžba po moci, sláve, bohatstve nikomu nikdy neprinesie pravé šťastie ani skutočný pokoj. O pokoj musíme zápasiť, musíme ho my sami tvoriť. Začnime od seba. Bojujme za pokoj, šírme ho, pracujme na ňom, povzbudzujme k nemu ďalších, modlime sa za neho, dobrým premáhajme zlo. Ukážme, že láska a pokoj sú väčšími zbraňami ako pušky a delá mocných. Ako to povedal veľký český reformátor Ján Hus: „Stůjte v poznané pravdě, která vítězí nade vším a sílu má až na věky“ a neskôr zopakoval v ťažkom čase 1. svetovej vojny 1. prezident ČSR (aj Podkarpatskej Rusi) Tomáš Garrique Masaryk: Pravda vítězí. Áno, pravda vždy zvíťazí nad klamstvom, láska nad nenávisťou, pokora nad pýchou. Verme tomu, žime tomu, zápasme za to. Nedajme si vziať toto presvedčenie, i keď sa nám niekedy zdá, že opak je pravdou.

Chcem vás pozvať k jednej dávnej ale silnej modlitbe:
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky;
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;
vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú;
svetlo tým, čo tápu vo tmách;
radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali;
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame
seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.

Marek Cingeľ
tajomník biskupa VD ECAV

 

 

Tento obsah je dostupný iba pre predplatiteľov.

Ak chcete obsah zobraziť prihláste sa do svojho účtu, alebo si zakúpte predplatné.