Osvieženie pre smädných

Heslo Roka 2018 – Zjav 21, 6: „Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“

Vstúpili sme do Nového roku 2018. V minulom storočí bolo v našej spoločnosti veľa prelomových udalostí, ktoré sa odohrali v rokoch majúcich v dátume „magickú“ osmičku. Vznik Československa (1918), vojnový Slovenský štát (1938), Komunistický puč (1948), vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (1968) a nakoniec s ročným posunom Nežná revolúcia (1989). Niektoré z týchto udalostí mali pozitívny dopad na našu spoločnosť, ale niektoré pre ňu boli hotovým nešťastím. V období fašizmu i komunizmu si mnohí ľudia museli klásť otázku, či sa to Pánu Bohu nejako nevymklo z rúk. Mnohí si na prahu nového roka kladú otázku: Čo nás príchodom novej osmičky v novej otvorenej budúcnosti čaká?
Ako veriaci kresťania neveríme v osudovosť, a preto nechceme znepokojovať svoju myseľ údajnou „magickou“ osmičkou. Uvedomujeme si však, že budúcnosť môže pred nás postaviť dni šťastia i dni bolesti. Ako čeliť tomu, čo nás zneisťuje a spôsobuje nám bolesť?
Povzbudením a usmernením môže pre nás byť  heslo Roka 2018 – Zjav 21, 6: „Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.“ Tento prísľub je vybratý zo širšieho kontextu úvodu 21. kapitoly Zjavenia, kde sa oslávený Kristus predstavuje súžením prechádzajúcej prvotnej cirkvi ako Ten, ktorý činí všetko nové, je Alfou a Omegou, posilňuje smädných a očakáva vernosť až do víťazstva: Zjav 21, 5 – 7. Apoštol Ján mal zapísať tieto slová, aby boli vzpruhou pre cirkev v každom čase.
Tieto slová nás na prahu nového roku chcú naučiť, že kresťanstvo nie je iba prechádzka ružovou záhradou. Do života veriaceho určite budú prichádzať aj dni, ktoré mu spôsobujú bolesť. Ak je súženie dlhodobejšie, môže to človeka vnútorne zlomiť. Môže mať pocit, že Boh neexistuje, alebo na neho úplne zabudol. Ježiš prízvukuje veriacim, že On je Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Je Pánom dejín i každej situácie nášho života. Nič sa Mu nevymklo z rúk. On vie činiť všetko nové. Platí to o nás samých, našich manželstvách, rodinách i o našej cirkvi. Otázkou je, či Mu dokážeme dôverovať. Bez tejto primárnej dôvery to ďaleko nedotiahneme.

Preto vykročme do nového roku s dôverou, veriac, že Bohu, ktorý má všetko vo svojich rukách, nie sme ľahostajní.

Bude mať človek, ktorý s vierou v Božie vedenie vykročil v ústrety budúcnosti, dostatok síl na zvládnutie skúšok života? Veď nejeden súťažiaci, ktorý s odhodlaním  bežal maratón, do cieľa nedobehol. Nie vždy sme schopní v krízových situáciách pozberať sily a bežať maratón viery. Sme vyšťavení, vyschlo nám v ústach a bolesti kŕčov nás paralyzujú a nedovolia byť aktívnymi. Nepoznáme tieto suchoty a kŕče, ktoré paralyzujú normálny chod života? Nevysychá v ústach dnešnému hodnotovo vyprázdnenému pretechnizovanému človeku? Nie je vysoká rozvodovosť v spoločnosti znamením, že rodiny zachvátila komunikačná vyprahlosť? Bolesti, ktoré si v cirkvi spôsobujeme, nerobia naše spoločenstvo kŕčovitým paralyzujúc jeho aktivitu? Určite poznáme krízové stavy, ktoré ohrozujú požehnanú budúcnosť nášho života. Môžu sa vyskytnúť aj v Novom roku. Heslo roku 2018 nám pripomína, že Ježiš, ktorý má prameň vody živej, dáva vysmädnutému možnosť nového posilnenia a osvieženia. Využime túto novoročnú ponuku zdarma piť z tohto prameňa. Tí, ktorí sa nespoliehajú iba na vlastné sily, ale z Boha, Jeho Slova a Sviatostí, čerpajú novú silu, tí určite víťazne dobehnú do cieľa.
Prajem Vám, bratia a sestry, požehnaný Nový rok 2018. Vykročme do neho plní dôvery v Boha pijúc z prameňa vody živej!

Mgr. Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu ECAV