VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Tvorca internetových stránok by povedal: neprelomiteľný zdrojový kód. Pekárka by vyhŕkla: skvelý recept na vynikajúci chlieb! Pilot by rozvážne zhodnotil: najlepší letový plán! Hráčovi pokru by zažiarili oči: postupka s esom! A veriaci človek povie:

Veľkonočná nedeľa, moja nedeľa všetkých nedieľ!

Všetko, za čo sme sa modlili, čo sme spoznávali z Písma, zažili s bratmi a sestrami, spievali v spevokoloch či odbrigádovali okolo kostola, dostáva zmysel cez najdôležitejší nedeľný deň. Keď Pán Ježiš vystúpil z hrobu. S Ním do života veriacich vstúpila nádej, že Pán Boh opraví všetko. Aké horúce správy by mohol priniesť vtedajší „jeruzalemský bulvár“ z Veľkého piatka roku 33?

„Galilejskí rybári sa vracajú k svojmu jazeru!“ „Divotvorca na kríži bez divov!“ „Odmena za dolapenie 11 učeníkov!“

Nielen sklamanie, smútok, výsmech prežívali učeníci Pána Ježiša od Jeho smrti až do tretieho dňa. Zrútila sa ich existencia, išlo im o život, jedným veľkým otáznikom boli poznačené roky nasledovania Majstra z Nazaretu… Prečo sme opustili svoje rodiny a všetko zanechali? Aj ženy prichádzajúce v to ráno k hrobu, idú len so smútkom, so spomienkami, chcú vidieť ešte aspoň raz mŕtve telo Ježiša. Už len dokončiť pohreb… a čas utíši žiale…

Ale Pán Ježiš premohol smrť a žije!

Je to zdrojový kód pre život celej Kristovej cirkvi a pre každého veriaceho človeka.

Z toho bude požehnaný každodenný chlieb, najlepšia trasa pre celý život a istá výhra aj tam, kde by chcela víťaziť smrť. Pán Boh opraví všetko. Nielen nedeľa nedieľ, ale každé naše stretnutie so živým Kristom, živí v nás túto vieru a nádej. Neraz to i v osobných životoch veriacich vyzerá, akoby sme kráčali ku hrobu. Nesieme smútok? Neriešiteľnú životnú situáciu? Depresie, frustrácie, kráčame sklamaní? Oklamaní? Urazení a s hrozným hnevom? Ktokoľvek, akýkoľvek prichádzaš – počuj: Kristus žije! Lebo Boh smrť zmenil na život v nedeľné veľkonočné ráno. Čo by pre nás a našu vieru neurobil? Prijmite, Pánom Bohom milovaní, ponuku nedele do svojho života. Opraví všetko. Hrob je prázdny! Slová o veselej Veľkej noci, vajíčkach, množstve vody sú prázdne. Pán Ježiš je však živý. Už nás predišiel na ceste. Prináša nádej, nový život, radosť. Hovorí aj nám, čo vtedy ženám: Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ľubica Olejárová,
                                                                                                                                                                                                                                                                                        farárka v Rožňave