„Bije ťa? Psychicky ťa týra? Keď si si ho zobrala, tak s ním teraz ži!“

Aj s takýmito reakciami sa stretávajú obete násilia v párových vzťahoch, ktorými zväčša bývajú ženy. V mestskej časti Prešova Šidlovec sa pre desať žien a ich deti črtá riešenie – v Bezpečnom ženskom dome občianskeho združenia ZZŽ MyMamy, ktoré bude prvým  špecializovaným zariadením s komplexnými službami tohto druhu na území celého Prešovského kraja. Napriek petíciám miestnych obyvateľov sa práce na rekonštrukcii budovy bývalej škôlky blížia k svojmu záveru.

Združenie MyMamy vzniklo v r. 2000 zo skupinky kamarátok, ktoré sa rozhodli, že čas na materskej dovolenke budú tráviť spolu a aktívne, nielen každá sama doma s dieťaťom. Občianske združenie Záujmové združenie žien MyMamy bolo iniciátorom založenia jedného z prvých materských centier na Slovensku a zakladajúcim členom Únie  materských centier. Od roku 2003 je prioritou združenia eliminácia a prevencia násilia v párových vzťahoch.
Postupne sa na združenie začalo obracať stále viac žien, v súčasnosti má asi 300 klientok z celého Prešovského kraja. K dispozícii im je psychologička, právnička, špeciálna pedagogička, ktoré poskytujú individuálne i skupinové poradenstvo v rámci činnosti podporných skupín. Po čase sa však ukázalo, že sú ženy, ktoré sa nedokážu spod vplyvu násilného partnera vymaniť, lebo ten ich odstrihol od príjmu, rodiny a priateľov a hlavne, nemajú kam aj s deťmi odísť.

Bola tu potreba – poskytnúť ženám priestor, kde by mohli aspoň na prechodný čas bývať, kým sa nepostavia na vlastné nohy.

Združenie si od mesta prenajalo 3-izbový byt na utajenej adrese, kde mohli ubytovať tri ženy a ich deti. Vzhľadom na rastúci počet klientok však už nie je táto kapacita dostačujúca. Profesionálky pracujúce v združení s touto náročnou témou niekoľko rokov hľadali, spolu s mestom Prešov, riešenie. Po identifikácii vhodného objektu zo strany mesta sa združeniu podarilo prejsť náročnými výberovými kritériami a získať nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu na rekonštrukciu objektu a zriadenie BŽD. Mesto Prešov budovu bývalej materskej školy na Šidlovci prenajalo združeniu na 20 rokov za symbolické jedno euro ročne, ale s podmienkou investovania a záchrany zdevastovaného a nevyužívaného objektu. Narazili však na odpor miestnych obyvateľov, tí proti tomuto zámeru iniciovali dve petície. Aký mali dôvod?„Tvrdili, že pôjde o neprispôsobivých občanov, deti budú robiť na ulici neporiadok, naučia miestne deti zlým návykom, zlému slovníku,“ vysvetľuje Jana Beňová, ktorá je poverená mediálnou propagáciou projektu. Podľa nej nie sú tieto obavy opodstatnené:

„Tie deti sú možno trošku živšie, mnohé sú zo sociálne slabších rodín a nemajú k dispozícii na hranie mobily, počítače, tablety, ale len loptu, švihadlá… To, že ich otec je násilný na matku, prípadne deti, ešte neznamená, že deti musia byť násilné, ako o tom hovoria odporcovia projektu.“

Práve kvôli predsudkom býva väčšina centier pre ľudí v problémoch v okrajových častiach miest, izolované od miestnej komunity. Obe petície boli neúspešné a tak sa rekonštrukcia priestorov mohla v januári tohto roku začať po úspešne zvládnutej projektovej príprave a  zrealizovanom procese verejného obstarávania na dodávateľa stavby. A bol najvyšší čas – strop budovy sa
prepadával a bolo len otázkou času, kedy by sa bola zrútila. Dnes je objekt takmer úplne zrekonštruovaný, z  pôvodného objektu ostali prakticky len obvodové múry. Okrem ubytovacej časti na poschodí, desiatich buniek s vlastným sociálnym zariadením a kuchynkou, budú v objekte poradenské miestnosti na individuálne i skupinové poradenstvo, kancelárie, knižnica, herne pre deti, spoločenské miestnosti, spoločná kuchyňa. Jedenásta bunka na krízové ubytovanie do 48 hodín. Ubytovať sa tu budú môcť aj imobilné klientky, respektíve klientky s imobilnými deťmi. Ako na začatie rekonštrukčných prác reagovali obyvatelia Šidlovca?

„Situácia je pokojná. Ľudia to pochopili a prijali,“

uviedla Martina Harčárová, ktorá s rodinou býva neďaleko bývalej škôlky. Rekonštrukcia Bezpečného domu by sa mala skončiť v priebehu júla, v septembri budú ubytované prvé klientky. Prechodnú strechu nad hlavou nájde na nevyhnutne dlhý čas desať žien a ich deti. Udelenie grantu z nórskeho finančného mechanizmu na Bezpečný ženský dom MyMamy však malo dve podmienky: 10%-nú spoluúčasť (asi 67 000 eur) a sľub, že pôjde o rekonštrukciu, nie výstavbu novej budovy. Nie je v možnostiach združenia, aby spolufinancovanie hradilo z vlastných
zdrojov, nakoľko žije iba z účelovo viazaných dotácií a grantov určených prevažne na služby a 2% z príjmu. Viac pomôcť nedokáže ani mesto či VÚC, preto je združenie nútené riešiť situáciu svojpomocne.

Od 1. apríla do 31.decembra je preto na území celej SR vyhlásená verejná zbierka sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte, č. účtu:6624407076/1111, IBAN SK20 11110000 0066 2440 7076.

Emília Mihočová

šéfredaktorka časopisu eVýchod