Akú cenu má život?

Ako študentka veterinárnej medicíny sa stretávam so smrťou až príliš často. U zvierat je eutanázia voľbou a majitelia o nej často premýšľajú. Hlavne, keď nemajú peniaze na liečbu alebo je choroba nevyliečiteľná a zviera by len trpelo. Ale stávajú sa aj prípady, keď prídu so zdravým psom a povedia, že im zomrela svokra, ktorej pes patril, tak nech ho utratíme. Alebo im niekto hodí do záhrady mačiatka a oni vidia ako jediné riešenie eutanáziu aj napriek tomu, že by mohli mať normálny život. Priemerná cena za utratenie zvieraťa je 20 eur. Je to veľa, či málo? Väčšina si však povie: „Veď je to len zviera…“

Posuniem sa teda na úroveň ľudského života. Vo Švajčiarsku existuje spoločnosť,ktorá ponúka dobrovoľné ukončenie života. Dočítala som sa, že cena „za smrť“ sa pohybuje od päť do osem tisíc eur. Čiže ak auto stojí 10 000, tak má cenu jedného až dvoch ľudských životov. Za dve Češky, ktoré uniesli v Pakistane, štát zaplatil šesť miliónov dolárov. Niektorí ľudia dokonca kritizovali, že to vláda s tou sumou prehnala, aj napriek tomu, že sa ženy vrátili do svojich domovov. Vo filme Schindlerov zoznam je scéna, kde Židia po ukončení vojny ďakujú Schindlerovi za záchranu ich životov. On sa však rozplače a začne vymenovávať veci, ktoré mohol predať, a tým by zachránil ďalší život. Hovorí:

„Keby som predal moje auto, tak tu mohlo stáť ďalších desať ľudí. Keby som predal túto zlatú sponu (s nacistickým krížom), mohli tu byť dvaja ľudia. Keby som nemíňal toľko peňazí, mohlo by vás tu byť viac.“

Napriek tomu, že vďaka nemu prežilo 1 200 Židov, uvedomoval si, že život je oveľa cennejší ako peniaze a majetky. Cenu života Ježiša Krista vypočítali veľkňazi na 30 strieborných, čo bolo v tej dobe okolo 300 eur. A Judáš s tým súhlasil – Mt 26, 14 – 16: „Vtedy odišiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom a povedal: Čo mi dáte, ak vám ho zradím? Oni mu určili tridsať strieborných. Od tej chvíle hľadal príležitosť ho zradiť.“ Judáš síce predal Ježišov život za 30 strieborných, ale Kristova krv nás obmýva od hriechov a dáva nám večný život. Vďaka Jeho smrti môžeme byť zachránení. Ján 15, 13 – 14: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia.“

Cena nášho života sa nedá spočítať ani vymerať. Má nevyčísliteľnú hodnotu.

Až takú, že sa Boh sklonil k nám, aby nám dal slobodný život cez svojho Syna, ktorého krv bola preliata na dreve kríža. Ježiš svojím činom posunul cenu života na úplne inú úroveň. On nezostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych, a tým zvíťazil nad smrťou. Rímskym 10, 9 – 11: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.“.

Zuzana Kulíšková, Evanjelický cirkevný zbor Brno
© Východný dištrikt ECAV na Slovensku,
Prešov, 2010
Ročník