Vakcína v našom živote

Mnohokrát v našom živote sú situácie, ktoré sú pre nás neočakávané, nevedeli sme ich predpokladať, nevedeli sme sa na nich pripraviť. To, čo nám v takých  situáciách pomáha, sú určité vedomosti, poznatky, informácie, aby sme ich vedeli vyhodnotiť a zvládnuť. Takými situáciami v našich životoch sú aj ochorenia, choroby, ktoré zhoršujú náš fyzický i psychický stav.  Aj v tomto období, keď ľudstvo prechádza pandémiou ochorenia COVID-19, sa viac ako zdravotných následkov obávame neistoty a budúcnosti boja s týmto ochorením.

V minulosti ľudstvo prekonávalo mnoho epidémií a pandémií obdobného rozsahu. Súčasťou toho príbehu bol aj Ján Adam Rayman – lekárnik, lekár mesta Prešova a župný lekár Šarišskej župy. Absolvoval štúdium farmácie na prešovskom evanjelickom kolégiu. V štúdiu pokračoval na Leidenskej univerzite v Holandsku, kde absolvoval medicínu. Práve pred 300 rokmi, v roku 1720 vykonal na vlastnej dcére očkovanie proti pravým kiahňam (variola) vmasírovaním hnisu z kiahničky jej chorého brata do kožného rezu na ramene. Telo si tak vytvorilo samo protilátky, dnes tomu hovoríme aktívna imunizácia. Očkovanie v nasledujúcich rokoch s úspechom opakoval na viacerých pacientoch. Svetové prvenstvo je však v medicínskej literatúre priznávané anglickému lekárovi a fyziológovi Edwardovi Jennerovi, ktorý túto liečbu vykonal nezávisle od J. A. Raymana o 76 rokov neskôr, v roku 1796. Jenner zaviedol aj pojem vakcinácia (vacca – lat. krava). Všimol si, že keď sa vyskytne epidémia pravých kiahní, nikdy neochorejú tí, ktorí prichádzali do kontaktu s dobytkom a prekonali ovčie – kravské kiahne (varicela). Ich telo už dokázalo vytvárať protilátky a chorobe – oveľa ťažšej – pravým kiahňam, nepodľahlo. Od obdobia týchto pánov sa ľudstvo snaží predchádzať ochoreniam, princíp je jasný: vytvoriť proti antigénom na povrchu vírusov alebo baktérií protilátku. To dokáže aj samotné naše telo – teda naše biele krvinky – keď mu podáme vakcínu. Aj momentálne mnoho vedcov pracuje na vytvorení vakcíny proti vírusovému ochoreniu COVID-19, určite sa to podarí, keďže aj proti iným infekčným ochoreniam boli vyvinuté vakcíny, resp. lieky, ktoré zmiernili priebeh ochorení.

Dôležité bude dať sa zaočkovať. Zareagovať skôr, ako sa objavia príznaky, skôr, ako budem šíriť túto chorobu ďalej, hovoríme tomu prevencia. Prijať vakcínu skôr, ako ochorieme, nielen kvôli sebe, ale aj kvôli ostatným okolo nás.

V našich životoch však nie sú len ochorenia, čo zaťažujú náš život, je to aj pýcha, samoľúbosť, závisť, klamstvo, porušovanie Božích prikázaní. Dotýka sa to všetkých, najvyšších predstaviteľov štátu, ordinovaných, neordinovaných, mňa a aj teba. Kde vziať vakcínu na tieto „choroby“? Tu nepomôže žiadny biotechnologický výskum, ani vytváranie chemických protilátok. Tu je liečba daná dávnejšie, ako postupy z 18. storočia ctihodných pánov Raymana a Jennera. Našimi protilátkami voči hriechu v živote je slovo Božie, je potrebné ho však prijímať, od skorého raného detstva. Aj očkovanie proti chorobám prebieha u detí od prvých týždňov života, hotové protilátky prijímajú dojčatá s materským mliekom. Nenechávajme dospieť náš život až do stavu duchovnej choroby, keď vieme, ako jej predchádzať.

Miroslav Čurlík

školský tajomník VD ECAV