Dobrý strom

Ako väčšina ľudí, aj ja pozerám televízne noviny. Je dobré, keď je človek informovaný a vie, čo sa okolo neho deje. V poslednom čase mám však pocit, že väčšina správ je negatívna. Aj pri rozbore televízneho spravodajstva by sme zistili, že v podstate prevažná časť je dosť negatívna. Vraždy, krádeže, nehody a pod. Popri sledovaní televíznych novín je tak logické, že mi niekedy napadne, že nič dobré sa na tomto svete nedeje. Možno sa len tvorcovia spravodajstva snažia o akúsi selekciu katastrof, lebo to zaujíma mainstream – každého.

Potom sa pozriem na svojho malého synčeka a občas si len povzdychnem nad tým, čo ho v tomto svete čaká. Viem, že len ťažko to môžem ovplyvniť. Môžem však ovplyvniť jeho a ponúknuť mu dobrý základ priorít do života, od ktorého sa bude odrážať. Modlím sa, aby bol môj malý synček ako dobrý strom. Strom, na ktorom bude rásť ovocie Ducha Svätého, akým je radosť, pokoj, dobrotivosť, krotkosť, nežnosť, vernosť, zhovievavosť…

Začiatkom júna sme slávili svätodušné sviatky a možno aj to je príležitosť zamyslieť sa nad týmto ovocím. G 5, 22 – 23: „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Myslím si, že tieto sviatky sú v spoločnosti akosi pozadu oproti všetkým kresťanským sviatkom, veď ani len voľno v práci nedostaneme. O to väčší dôraz si podľa mňa zaslúžia. Veď sú to sviatky vzniku cirkvi. Viem, že v dnešnom svete je mnoho zástancov, že sa už mnoho vecí z tohto ovocia Ducha „nenosí“, ale ako sa píše v liste Rímskym
12, 2: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle…“ Nepripodobňujme sa a nebojme sa byť takými, akými sme.

Je ťažké byť odlišným a viem, že kresťanské hodnoty dostávajú v tomto svete zabrať, no majme odvahu.

Počas Letníc práve v spoločenstve môžeme získať potrebnú odvahu, aby sme prinášali dobré ovocie skutkov. Veď Duch nás bude povzbudzovať a utvrdzovať. Túžme po tom, aby sme prinášali dobré ovocie Ducha… veď kto klope, tomu bude otvorené a kto prosí, ten dostane. Buďme ako dobré stromy. Tie zlé budú napokon vyťaté.
Dúfam, že môj malý synček bude ako dobrý strom. Pre svoje deti chceme len to najlepšie. Je ťažké rozhodnúť sa pre život s Ježišom a plávať proti prúdu. Vo výchove pre to môžem urobiť maximum, ale skutočné rozhodnutie v živote bude už len na ňom, tak ako je to rozhodnutie na každom z nás. Aj my sme totiž Božie deti. Boh nám dal slobodnú vôľu.

Deň detí, ktorým tento mesiac začína, je sviatkom nielen pre naše deti, ale aj pre nás „dospelákov“ a priam nás vyzýva k tomu, aby sme boli ako deti, ktoré Pán Ježiš dáva za príklad. Myslime aj počas Dňa otcov na toho nebeského Otca. Veď k Nemu v modlitbách voláme Abba (Otče).

Prajem Vám, nech aj v tomto júnovom období túžite byť dobrými stromami, ktoré prinášajú mnoho dobrého nielen pre seba, ale aj pre ostatných. R 1, 16: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu…“

Janka Futejová
© Východný dištrikt ECAV na Slovensku,