Prijmi pozvanie

O pozvania, sestry a bratia, milí čitatelia, nie je núdza. Práve počas dovoleniek plánujeme a prehodnocujeme, ktoré pozvanie prijmeme a kde strávime spoločné dni dovolenky. Mňa veľmi oslovilo niekoľko pozvaní, ktoré boli povzbudením pre môj životviery.

To prvé bolo stretnutie v rámci Noci kostolov s Petrom Jaškom a jeho manželkou Vandou v netradičnom prostredí v Cirkvi bratskej v Prešove, kde zaznelo hlboké svedectvo dôvery a viery v krízovej situácii z väzenia v Sudáne počas 14,5-mesačného ponižovania a ohrozovania života radikálmi IS. Veľmi ma zasiahlo, ako tento kríž zmobilizoval kresťanov v rôznych krajinách, aby sa modlili a protestovali a žiadali jeho prepustenie, potom, čo bol odsúdený na 20 rokov väzenia – čo v tamojších podmienkach znamená smrť.

Druhé pozvanie bolo na benefičný koncert, ktorý zorganizovali mladí ľudia, aby pomohli bratovi Lukášovi Mariňákovi, ktorý po desiatich dňoch radosti z narodenia syna nečakane stratil svoju manželku Janku, obetavú manželku, mamu, ale aj presbyterku a pracovníčku v cirkevnom zbore Nemcovce. Bol som zasiahnutý, lebo som pochopil, kedy cirkev žije, kedy má budúcnosť, kedy osloví…

Keď dokáže byť blízko pri tom, kto potrebuje pomoc…

Ja som cítil a stal sa súčasťou lásky, ktorou pretvára naše životy náš vzkriesený Pán Ježiš Kristus. On nás oslovuje a volá do spoločenstva, na stretnutia, kde nás posilňuje láskou a milosťou…

Prijmi aj pozvanie prečítať toto prázdninové číslo časopisu a neodmietni pozvania, ktoré čakajú na tvoju odpoveď, reakciu.
Veď všetci potrebujeme povzbudenie a pomoc… najprv nášho Pána, ktorý nás neopúšťa, ako vyznáva apoštol Pavol – 2Tim 4, 17: „Pán však stál pri mne a posilnil ma…“

Prajem Vám, aby ste to posilnenie Pánom prežili aj počas prázdnin, na stretnutiach, ktoré sú pripravované v cirkvi, ale i pri čítaní Evanjelického východu.

Modlím sa, aby Pán stál pri nás, pri Vás, aby sme povzbudili v kreativite Ducha svätého láskou tých, ktorých stretneme.

Ďakujúc za Vaše modlitby a povzbudenia v čase, keď som to veľmi potreboval a stále potrebujem, aby sa slovo Pánovo mocne šírilo….
Vďačný brat Ján s rodinou

Ján Bakalár,
farár v Prešove
© Východný dištrikt ECAV na Slovensku,