Výzva

Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť november. Dátum, kedy asi každému z nás prídu na myseľ dve udalosti: Pamiatka zosnulých a Nežná revolúcia v roku 1989. V svetových dejinách sa však toho udialo oveľa viac. Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva (1781), USA uskutočnili výbuch vodíkovej bomby na atole Eniwetok (1952), sovietska družica Sputnik 2 vyniesla psa Lajku do vesmíru (1957), v Kostnici sa začal koncil, na ktorom súdili majstra Jána Husa (1414), vypukla Veľká októbrová revolúcia v Rusku (1917), padol Berlínsky múr (1989), narodil sa nemecký teológ Martin Luther (1483), zomrel český teológ, pedagóg a spisovateľ Jan Amos Komenský (1670), Federálne zhromaždene ČSFR schválilo zánik Československa (1992), bolo vynesených 11 rozsudkov smrti a 3 doživotné tresty v zinscenovaných politických procesoch so skupinou okolo Rudolfa Slánskeho v roku 1952. A mohol by som pokračovať. Mnoho zaujímavých dátumov, viaceré sú spojené s protestantizmom, či priamo s našou evanjelickou cirkvou. Píšem tento úvodník v polovici októbra a premýšľam, čo sa bude diať o cca mesiac na Slovensku, či v celosvetovom meradle. Pri
pohľade do médií vidím zafarbujúcu sa mapu Slovenska, kde už máme niekoľko okresov v čiernej farbe. Nepripomínajú pamiatku zosnulých, ale upozorňujú na najviac zamorené okresy Covidom-19 v priamej súvislosti s nízkou zaočkovanosťou na Slovensku, ktorá sa v týchto chvíľach pohybuje na úrovni 45 percent, čo je veľmi málo. Slovensko je asi jedinou krajinou Európy, kde sa k profesionálnym, či amatérskym antivaxerom pridali aj tri politické strany zastúpené v Národnej rade SR, vrátane dvoch bývalých premiérov. V mysliach mnohých ľudí – žiaľ, aj kresťanov a, žiaľ, aj evanjelikov – zasiali strach, zmätok, nedôveru, pochybnosti, sklon k protestom. Niekoľko spolubratov ma pravidelne zásobuje emailami zasievajúcimi strach a spochybňovanie opatrení proti tomuto zákernému ochoreniu. Väčšinou sú od nezaočkovaných jedincov, ktorí spochybňujú ochorenie a obviňujú svetovú židovsko-podnikateľskú loby z umelého biznisu s očkovacími látkami.
Vo chvíľach, keď píšem tieto riadky, máme v nemocniciach tisíc chorých na Covid a vláda spustila 7-eurové príplatky pre lekárov slúžiacich v nemocniciach. Neviem, koľko chorých máme dnes, milý čitateľ, keď čítaš Evanjelický východ niekedy v polovici novembra? Viac alebo menej? V emailoch mi niektorí píšu, že máme slabú vieru, keď sme sa podriadili vláde a obmedzili počet návštevníkov chrámov, že máme nedostatok viery, keď sa necháme pichnúť nedostatočne overenou vakcínou, namiesto toho, aby sme dôverovali nášmu Pánovi, ktorý je všemohúci a vie nás ochrániť pred Covidom-19, aj keď sa nezaočkujeme a nenecháme sa otráviť látkou, ktorá ešte nebola dostatočne odskúšaná. A to napriek tomu, že nás naši evanjelickí biskupi, dokonca aj najvyšší predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi pápež František ubezpečuje, že sa máme očkovať, pretože aj lekári a vynálezcovia vakcín boli nástrojom všemohúceho Otca na nebesiach.

Naša viera je v týchto dňoch skúšaná zo všetkých strán. Ale ,,my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“. (R 8,28) Možno Pán chce, aby sme sa v týchto ťažkých časoch k nemu viac primkli.

Na modlitbách, v postojoch, či dôvere voči našej vláde a jej predstaviteľom. Dôverujme im, keď nás povzbudzujú, aby sme sa nechali zaočkovať, poslúchajme ich, keď nás povzbudzujú k dodržiavaniu opatrení, ktoré majú nás a našich blízkych ochrániť. Ochrániť pred tým, aby sa budúci november pri slávení Pamiatky zosnulých nestal zbytočne pre mnohé rodiny aktuálnejším z dôvodu našej ľahostajnosti.

Ľubo Bechný