VYJADRUJE PROTEST HODNOTY?

Vyjadrovanie názoru, pohľadu na systém, udalosti, spôsoby, osoby patrí v dnešnej mediálnej dobe k súčasti komunikácie. Dosť často sa tieto postoje vyjadrujú protestným spôsobom. Aj keď vidíme okolo seba množstvo protestov, nie stále sme s nimi stotožnení. Pozorujeme ich, vnímame, ale nezapájame sa do nich často. Prečo je tomu tak? Chýba nám možno viac informácií, prečo sa daný protest, petícia, či výzva organizuje. Nechceme podporiť niečo, čo by bolo nevhodné, alebo by to nebolo v súlade s našimi hodnotami. Potrebujeme viac argumentov, prípadne vypočuť si druhú
stranu. Z mnohých prípadov máme aj poznanie, že aktérom protestu nešlo o riešenie problému, ale len o vlastnú medializáciu, prezentáciu osoby, alebo „vytĺkanie politických bodov“. Hoci sa jedná o spravodlivú vec a preukázanie nedostatkov, niektorí to môžu zneužiť. Štrajk občanov proti daňovým únikom, štrajk učiteľov, štrajk proti utečencom, pochod za práva LGBTI, pochody neonacistov, všetky tieto protesty, požiadavky sa snažia vyjadriť hodnoty. Ale aké? Niektoré považujeme za potrebné, náležité, iné za nevhodné, absurdné, popierajúce ľudské hodnoty. Sú súčasťou občianskej spoločnosti, kde občania aj takýmto spôsobom môžu prejaviť svoj názor. Ako sa orientovať v týchto vyjadreniach, keď sa hodnoty relativizujú? Sme označovaní ako protestanti, čo v minulosti bolo hanlivé označenie toho, kto je stále nespokojný, nerešpektuje nariadenia a povinnosti, nesúhlasí s väčšinou.

Možnosťou pre to, aby aj protest vyjadroval kresťanské hodnoty, je pracovať na riešeniach problémov, pripraviť návrhy, poukázať na chyby (aj vlastné), a stavať na Kristovom slove a učení.

Nemôžeme sa vyhýbať zodpovednosti za to, kam smerujeme a ponoriť sa len do vlastného pokoja a bezpečia. Neprotestujme len z princípu a proti všetkému, ale podobne ako Martin Luther pracoval na 95 tézach, aj nám je potrebné neustále pracovať na diele reformácie v našej súčasnej dobe. Našou úlohou je hovoriť o kresťanských hodnotách v našej spoločnosti, predkladať stanoviská obhajujúce Božie prikázania, Božie slovo. Potrebné je prelomiť osobné averzie, ktoré vychádzajú z domnienok, tie len budujú nepriateľské tábory a nebudujú cirkev. Martin Luther to nemal jednoduché – postaviť sa proti zaužívaným a tolerovaným spôsobom vtedajšej doby. Nie preto, aby bol v konfrontácii, nie preto, aby bol proti niekomu, ale preto aby viera a život človeka stáli na Kristovi a Písme.

Miroslav Čurlík
tajomník pre školstvo na BÚ VD v Prešove,
učiteľ na EKG v Prešove