Medzi ruinami

Písanie týchto riadkov je poprepletané s prípravou na detský tábor. Témou tohto tábora bol príbeh Nehemiáša a obnova Jeruzalema po návrate Židov z babylonského zajatia. Nad touto témou z pohľadu Ezdráša sme uvažovali na Misijných dňoch Východného dištriktu v Ľubovnianskych kúpeľoch. Bez toho, aby sme to zámerne plánovali, vybrali sme podobné témy. Pre mňa osobne to znamenalo, že veľkú časť svojej dovolenky som trávila v období zhruba pred 2 400 rokmi. V myšlienkach som sa prechádzala s Nehemiášom po zničenom Jeruzaleme a snažila sa pochopiť, čo tento príbeh znamená pre mňa, mojich súčasníkov, naše deti. Má naša doba s tou Nehemiášovou niečo spoločné? Navonok naše životy, mestá či obce, kde žijeme – s výnimkou niektorých
oblastí, vyzerajú väčšinou pekne. Imidž a oblečenie podľa módnych trendov, fasády a okolie domov ako z katalógu, každý sa snaží v rámci svojich možností vyzerať a bývať čo najlepšie. A predsa je aj medzi nami ruín viac než dosť. Možno ich nevidno na prvý pohľad, ale sú tu.

Z mnohých našich vzťahov sú ruiny, aj v cirkvi.

V koľkých rodinách a cirkevných zboroch nežijeme, len prežívame? Starí ľudia, pre ktorých spoločenstvo bolo súčasťou života, zomierajú, mladší si už vystačia bez neho. Zatuchnutým budovám, ktoré sme zdedili, často nedokážeme poskytnúť nový šat a nájsť im zmysluplné využitie. A koľkí z tých, ktorých mená sú v kartotékach členov zboru, potrebujú cirkev častejšie ako len pre pár udalostí v živote – krst, konfirmácia, sobáš, pohreb? Máme ľudí, ktorí sú ochotní sa modliť či prijať zodpovednosť? Máme dosť tých, ktorí sú ochotní slúžiť – deťom, dorastu, mládeži, rodinám, starším? Sme soľou zeme a svetlom sveta vo svojom okolí? Poznajú nás podľa vzájomnej lásky? Mnohí podliehame únave a znechuteniu a vravíme ako Izraeliti vtedy – Neh 4, 4: „Poklesla sila nosičov, ruín je premnoho a my nevládzeme budovať na hradbách.“ Na rozdiel od vtedajších navrátilcov sme v inej pozícii. Pán Ježiš už tú najväčšiu prácu obnovy urobil sám, keď zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Ak tomu veríš, aj pre teba má miesto vo svojom pláne obnovy.
Cez Ducha Svätého je s tebou a dáva ti všetko, čo potrebuješ.

Pán Ježiš nás posiela do zborenísk tohto sveta, a vraví: „Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy.“

Až kým nepríde znova v moci a sláve. Potom nás čaká nový slávny Jeruzalem s otvorenými bránami, ktorý už nebude mať chrám, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu bude chrámom.

Kiež by sme sa aj my dokázali poučiť z doby Nehemiáša a slová o obnove a reštarte neboli pre nás len vzletnými frázami. Nech slová z hymny Dištriktuálneho dňa 2017 a Misijných dní „Ty našou silou si, s tebou chopíme sa veľkej úlohy…“, sú aj naším osobným vyznaním.

Jana Cingeľová,
cirkevný zbor v Richvalde