Prístup k situácii

V poslednom období sme oveľa častejšie nútení vyjadrovať sa k situáciám, ktoré sa dejú okolo nás. Nenúti nás k tomu niekto konkrétny, aby sme prejavili svoj názor, svoj postoj.

Najmä naše vlastné hodnoty, ktorými sa riadime,žijeme podľa nich a chceme ich zachovávať, nás nútia reagovať a tvoriť stanoviská. Množstvo mediálnych informácií z  Ukrajiny, Sýrie, severu Afriky, juhu Európy, ale aj zo Slovenska zasahuje do postojov ľudí, vytvárania si názorov, do diskusií a spôsobuje aj množstvo konfrontácií. Médiami a sociálnymi sieťami sa šíria rýchle riešenia zložitých situácií a vzrastá nevraživosť. Obavy, strach, až agresia sa stávajú obranným mechanizmom proti nepoznanému, cudziemu.

Európskych kresťanov v poslednom období nikto neprenasledoval, podstatná časť štátov sa hlási ku kresťanským tradíciám, hodnotám, hlásia sa ku kresťanským cirkvám.

Kresťanstvo teda v Európe by malo mať pevné korene, alebo nie?

Zrazu sú tu obavy, že množstvo „nehodných“, ktorí by sem v núdzi prišli, nám toto všetko rozvrátia. Nerobíme to aj sami? Najlepším riešením teda bude vysoký plot, za ktorým bude zrazu všetko vyriešené.

Ďalším spôsobom pohľadu na problém je tváriť sa, že sa nič nedeje a nás to obchádza. Už raz v čase Slovenského štátu sa väčšina Slovákov takto zachovala, utešujúc sa, že to, čo sa deje vo svete a v Európe, sa ich netýka, ticho tolerovali. Aj vtedajší prezident tvrdil, že ich takto chráni.

„A nech sa viacej spoľahnú na to, vchádzať skrze mnohé súženia do kráľovstva nebeského, než na bezstarostný prelud, že je pokoj.“ (Martin Luther)

Ako teda reagovať na komplikované situácie, kde hľadať spôsoby ako napomôcť k ich riešeniu?

Jednoduché riešenie situácie neexistuje, ale existuje jednoduchý spôsob, ktorý je treba stále zachovať a tým je prikázanie lásky, v milovaní svojho blížneho.

Nebolo jednoduché prijať ľuďom v Ježišových časoch toto najvyššie prikázanie, keď oko za oko, zub za zub, bolo podľa nich jednoduchšie a spravodlivejšie. Robí to problém aj nám?

Sebastrednosť, nezáujem o iných, vedie k tomu, že máme pocit ohrozenia a likvidácie našich hodnôt. Hovoriť o kresťanských hodnotách v našej spoločnosti, predkladať stanoviská obhajujúce Božie prikázania, Božie slovo je úlohou každého evanjelika. Martin Luther nemal jednoduché postaviť sa proti zaužívaným a tolerovaným spôsobom vtedajšej doby. Nie preto, aby bol v konfrontácii, nie preto, aby bol proti niekomu, ale preto, aby viera a život človeka stáli na Kristovi a Písme.

Miroslav Čurlík
školský tajomník VD ECAV