Kto vymyslel manželstvo?

Ten, kto vymyslel manželstvo, by mal najlepšie vedieť, ako môže dobre fungovať. Veľmi zrozumiteľne nám to vysvetlil jeden starší veriaci profesor zo súkromnej kresťanskej univerzity v Anglicku. Dvakrát ovdovel, bol už tretíkrát ženatý a tak už mal v tejto oblasti dosť skúseností. Prišiel na našu svadbu (pred vyše 35 rokmi) a povedal nám vtedy krátko a jasne, ako partnerské vzťahy vlastne Boh plánoval. Dodnes si to pamätám a veľmi mi to pomáha v praktickom manželskom živote. Mužom Autor manželstva
hovorí – Efezským 5, 25: Milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba
samého vydal za ňu, a ženám – Efezským 5, 24: Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. A potom nám brat profesor krátko vysvetlil:

„Keď žena vidí, že ju muž má tak rád, že by aj život za ňu dal, tak nemá problém sa mu s plnou dôverou podriadiť. A keď muž zažíva, ako mu jeho žena plne dôveruje a rešpektuje ho, nemá problém ju milovať až tak, že by aj život za ňu dal.“

V dnešnej emancipovanej dobe sa však, žiaľ, často stáva, že sa
žene nezdá správne „poddávať“ sa mužovi. Ten má potom problém svojvoľnú manželku milovať… A už je odrazu v manželstve plno problémov.
Manželka je obvykle veľkorysá, obetavá a milá, kým si myslí, že ju jej muž má rád. Ale mení sa na otravnú, nepríjemnú a hádavú ženskú, keď si myslí, že ju rád nemá. Dá sa potom ešte vrátiť ku šťastnému manželstvu? Nuž dá – keď aspoň jeden z partnerov začne žiť podľa Božej vôle. Tomu druhému to potom už obvykle ľahšie padne pridať sa. Ku zlepšeniu vzťahov v našom manželstve nám veľmi pomohla aj kniha Päť jazykov lásky od Garyho Chapmana – hlavne jedna veta: „Keď sa rozhodneš, že chceš byť dobrým manželským partnerom tomu druhému, už to ti pomôže podstatne zlepšiť tvoje manželstvo.“
A do tretice ešte užitočná rada od Manfreda Engeliho – uznávaného švajčiarskeho manželského poradcu, ktorý nám pred rokmi poslúžil Kurzom manželského poradenstva na konferencii Rodinných spoločenstiev: „Najlepšie funguje manželský trojuholník – kde Boh je ten tretí nad manželským párom. Keď sa ti na tvojom partnerovi niečo páči, povedz mu to, lebo ho tým povzbudíš, aby na sebe ďalej pracoval. Ale keď sa ti na ňom niečo nepáči, povedz to Bohu, lebo len On ho môže zmeniť k lepšiemu. Keď to povieš svojmu partnerovi, obvykle to vaše vzťahy nezlepší. Modli sa za to, aby si bol pre neho Božím darom. Odovzdaj sa denne Bohu, aby ťa mohol formovať na obraz svojho Syna. Potom budeš požehnaním pre svojho manželského partnera.“ Teoreticky už toho okolo manželstva viem pomerne dosť. Musím ale priznať, že v praxi mám stále veľké rezervy. Boží nepriateľ vie, že keď sa mu podarí páry rozdeľovať, tak bude nad nimi ľahšie panovať. A tak sa nestačím diviť: Keď sa máme s manželkou úprimne radi, dáva mi to silu a radosť žiť, pracovať – som šťastný. Ale občas sa niečo v našom vzťahu pokazí – keď napríklad priveľa pracujem a nemám na ňu dosť času, alebo sa ma dotkne niečo, čo mi povedala a podobne. Vtedy som prekvapený, ako dlho nám trvá, kým sa naše vzťahy zase dajú do poriadku. Veď dobré vzťahy nás tak obohacujú, dávajú nášmu životu „šťavu“, ale keď sa to pokazí, tak máme problém situáciu znovu čím skôr napraviť. Je to záhada: prečo sa viac neponáhľam problém čím skôr vyriešiť, aby som sa zase mohol tešiť z láskyplných vzťahov? Prečo len dovolím svojej „hrdosti“, aby mi tak strpčovala život? Odpovede na túto otázku nájdete vo februárovom čísle EV, v ktorom sa vraciame k téme rodinnej konferencie Tajomstvo šťastného manželstva.
Miki Lipták
© Východný dištrikt ECAV na Slovensku, Prešov,