Túžby vedúce k blahu

 

Nový rok prináša so sebou príležitosť nového časopriestoru. Bilancujúc to, čo sme prežili, premýšľame nad tým, ako využiť Bohom darovaný nový čas, ktorý sa pred nami rozprestiera. Je len prirodzené, že v tomto období vzniká množstvo túžob a prianí, ktorými naznačujeme, čo by sa malo stať, aby sa nám žilo lepšie.

Túžbam, ktoré sa rodia v našom srdci, by sme mali venovať patričnú pozornosť. Odzrkadľujú naše hodnoty života a sú hnacím motorom nášho zmýšľania a konania.

Po čom v srdci prahneme, tomu všetko vo svojom živote podriaďujeme. Pán Ježiš to povedal slovami: „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce (Mt 6, 21).“ Čím sú charakteristické naše túžby? Čo nás posunie dopredu a urobí náš život požehnaným a šťastným? To sú otázky, ktoré by nás pri vstupe do nového roku určite mali zamestnávať.

Biblický príbeh, ktorý hovorí o nástupe kráľa Šalamúna na trón, nám ukazuje na predpoklady jeho úspešného panovania. Tie spočívajú v správnych túžbach jeho srdca. Hospodin vo sne vstupuje do života mladého kráľa s ponukou „žiadaj si, čo ti mám dať“, čím dáva najavo, že panovníka chce v jeho úlohe posilniť a vyzbrojiť svojimi darmi. Záleží Mu na tom, aby sa Šalamúnovi darilo, aby správne viedol zverený Boží ľud a zodpovedne vykonával svoje kráľovské úlohy. Biblický text ukazuje, že správna túžba srdca vedie k dobrej voľbe a dobrá voľba nesie v sebe potenciál budúceho úspechu. Tento príbeh nie je adresovaný iba vysokopostaveným, zvláštne vyvoleným ľuďom.

Každý jeden človek je „kráľom“ v svojich postaveniach, funkciách a úlohách, v ktorých sa na ceste života ocitol.

Kráľovské úlohy máme nielen ako politici, riaditelia, vedúci pracovníci, cirkevní hodnostári, ale tiež ako rodičia, starí rodičia, či pracovníci v zamestnaní. Úspech našej budúcnosti záleží aj v dnešnej dobe od hodnôt, ktoré vyznávame, túžob, ktoré sa zmocnili našich sŕdc a priviedli nás k pozitívnym rozhodnutiam.

Preto na prahu nového roku kladie Boh aj pred nás ponuku „žiadaj si, čo ti mám dať“.

Pokračovanie na str. 4-5.

Slavomír Sabol
biskup Východného dištriktu ECAV