Milí čitatelia,
je marec a na dvere nám pomaly klope jar. Cítime ju už vo vzduchu a spolu s ňou aj nádej, ktorú priniesli výsledky parlamentných volieb, hoci tak trochu rozpačitú. Parlament, ak má zastupovať všetkých občanov štátu, potrebuje aj kresťanských demokratov a liberálov, a ich hlas v ňom bude citeľne chýbať. Štát v každom prípade potrebuje zmenu a uvoľnenie zo zovretia korupcie, na čo poukázali aj okolnosti vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Zmeny nastali tiež vo vedení evanjelickej cirkvi, keď bol začiatkom februára do funkcie biskupa inštalovaný novozvolený biskup východného dištriktu. Slávnosť, akou je aj inštalácia, vytvára okrem iného tiež príležitosť na osobnejšie stretnutie
s predstaviteľmi verejnej a štátnej správy či zahraničnými hosťami. Zaujímavo inštaláciu v Prešove reflektoval Michael Chalupka, biskup rakúskych evanjelikov v stĺpčeku pre známy časopis Kronen Zeitung. Začal opisom svetadielu, ktorý sa nachádza niekoľko stoviek kilometrov od Viedne, plný snivej krásy. Očarili ho majestátne hory, unikátne drevené kostolíky a malebné mestečká, ktoré lákajú návštevníkov. Na druhej strane si však biskup Chalupka všimol vo svojom komentári tiež vysokú nezamestnanosť, vysťahovalectvo za prácou, ktoré spôsobuje, že na dedinách zostávajú žiť prevažne už len starí ľudia a deti. „Veľa žien zarába
svoje peniaze v Rakúsku 24-hodinovým opatrovaním a svoje deti musia nechať v starostlivosti starých rodičov a príbuzných.“
Keď sme koncom februára využili svoje 100-ročné volebné právo, dali sme tým najavo, že od novej vlády žiadame zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu situácie v štáte – vytvorenie pracovných miest a adekvátne finančné ohodnotenie pre všetkých, ktorí chcú poctivo pracovať. Je hanbou štátu, ak naše mamy musia v zahraničí zarábať peniaze, aby uživili rodinu a ich deti vychovávajú príbuzní. Žiadame odstránenie korupcie a transparentné nakladanie so štátnymi prostriedkami – zašitie deravých vreciek na kabáte, cez ktoré unikajú peniaze nás, daňových poplatníkov. Biskup Chalupka v komentári pre Kronen Zeitung z programu novozvoleného biskupa vyzdvihol dve skutočnosti: jeho snahu začať a dokončiť výstavbu diakonického sociálneho zariadenia pre seniorov a podporovať rozvoj evanjelických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktu. „Aj keď je evanjelická cirkev v menšine a nie je bohatá, predsa chce svojím dielom prispieť k sociálnej súdržnosti,“ konštatuje rakúsky biskup. „Dať ľuďom vzdelanie a prácu a istotu v regióne, ktorý je ešte stále málo v pozornosti Európy.“ Hoci by sociálna práca mala byť doménou cirkvi, ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb je, žiaľ, na Slovensku znevýhodňovaná
oproti štátnym zariadeniam. Tak v oblasti diakonie, ako aj školstva.
Na druhej strane, napriek diametrálne odlišnej ekonomickej a sociálnej situácii, ani naši rakúski evanjelici nemajú práve na ružiach ustlané. Rozhodnutím vlády bol napríklad minulého roku úplne zrušený Veľký piatok ako deň pracovného pokoja. V súčasnosti sa v rakúskej spoločnosti živo diskutuje o tom, či má byť kríž odstránený z verejného priestranstva, aby neurážal cítenie ateistov či prisťahovalcov iného náboženstva. Je to práve biskup Chalupka, kto sa zasadzuje o jeho miesto na verejnosti ako symbolu obetavej lásky, ktorá išla až na smrť. Je dobré, keď si všímame zápasy druhých a nie sú nám ľahostajné, aj keď sú trochu iné ako tie naše.


E. Mihočová