Milí čitatelia,
občas sa mi zdá, ako by to bolo len nedávno, čo eVýchod obnovil svoje vydávanie, no v skutočnosti odvtedy uplynulo už sedem rokov. Tohtoročným januárovým číslom sme vstúpili do nového ročníka a to hlavne vďaka tomu, že si u Vás našiel svoje miesto.

Vo februárovom čísle sa vraciame k spovedi – téme Dištriktuálnej pastorálnej konferencie. Nielen k spovedi všeobecnej a súkromnej, ale aj ušnej, nakoľko túto prax Dr. Martin Luther nikdy nezrušil, iba ju ponechal veriacim ako možnosť slobodnej voľby. Ušná spoveď sa dodnes zachovala vo viacerých európskych evanjelických cirkvách, vrátane Nemecka. Pozvanie prednášať na túto tému prijal Peter Zimmerling z Inštitútu praktickej teológie na Univerzite v Lipsku – vo februárovom čísle sa dozviete viac o jeho povolaní aj základných tézach o spovednej praxi. V ankete sa štyria teológovia zaujímavo rozchádzajú v názore na to, či je reálne obnoviť ušnú spoveď v našom prostredí. Spoveď je jedna z najpotrebnejších, ale aj najťažších vecí v živote.

Sklony zvaľovať vinu na toho druhého a samého seba vidieť v lepšom svetle, si nesieme už od Adama.

Vyhovárať sa a nahrádzať pokánie útokom – to je kameň úrazu aj v aktuálnej medializovanej kauze seniora Novohradského seniorátu I. Muchu, ktorá dlhodobo traumatizuje celú cirkev. Na príbehu kráľa Dávida vidíme, že vina sa týka každého bez ohľadu na postavenie – rozdiel je v tom, ako s ňou naložíme. Kajúce žalmy sú kráľovým hlbokým uznaním osobného zlyhania – lebo Božia milosť a odpustenie ide ruka v ruke len s úprimným pokáním. Dávid mohol proroka Nátana, ktorý ho usvedčil, nechať uväzniť alebo rovno popraviť, no kráľ volí inú cestu a vyznáva: „Lebo som si vedomý svojich priestupkov… (Ž 51, 5)“ Pripájame aj informáciu o Výzve, ktorú v predmetnej kauze predsedníctvu ECAV a Západného dištriktu pri 500. výročí reformácie adresovalo symbolických päťsto farárov a laikov.

Februárové číslo otvára rozhovor s prorektorom Prešovskej univerzity Milanom Portikom, členom evanjelického cirkevného zboru v Prešove a Kolégia evanjelickej inteligencie. Aj uprostred skúškového obdobia si našiel čas, aby načrtol svoje postoje k reforme školstva, vzdelávaniu a výchove. Verí, že ak to v školstve Fíni dotiahli ďaleko, môže sa to podariť aj nám. Pán prorektor neostal iba v odbornej rovine, ale otvorene pomenoval aj to, prečo rád prichádza na služby Božie a akou hodnotou je v jeho živote viera v Boha.

Cirkev je spoločnosťou prijímaná vtedy, ak jej zvesť dokazujú praktické kroky služby, a medzi tie inšpirujúce patrí projekt Kávy s príbehom, ktorá nesie hrdé meno Augusta Roya – evanjelického farára a otca sestier Royových. Podnikateľský zámer sa snúbi s ušľachtilou myšlienkou – výťažok z predaja je venovaný výlučne na pomoc ľuďom v núdzi.

Vás, milí čitatelia, pozývam, aby ste sa zapojili do súťaže o kilové balenie tejto vynikajúcej zrnkovej kávy. A ak to aj nebudete vy, komu šťastena popraje, môžete si ju objednať cez internet a podporiť tak hodnotné projekty, o ktorých sa dočítate viac v tomto februárovom čísle.

Emília Mihočová,
redakcia eVýchodu